Dom Handlowy Arkadia Gąbin, ul. Nowy Rynek 23
tel. 24 277 15 35 email: info@meblearkadia.pl

Reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.

4. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją na okres 24 miesięcy.

5. Wszystkie reklamacje staramy się rozstrzygnąć na korzyść Kupującego, lecz w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania mebla, lub z innych przyczyn niezawinionych przez producenta, reklamacja może zostać odrzucona.

Producenci
Copyright © 2019 Dom Handlowy Arkadia